Online Comics · RSS · Creator Profile
les inkwell ||    External Homepage ·  Blog · 

les inkwell startet å tegne i 2000 da han kjøpte seg en "pentel color brush". det første han tegnet var den magiiske avataren, eller familiaren sin, en brandete katt som han seinere døpte "tommy". siden den gang har han tegnet noe uregelmessig, i tillegg til å spille inn egen musiik, og bass i det amatørmessige og skranglete orkesteret "nofi allstars". musikken deres kan en blant annet finne på; http://www11.nrk.no/urort/user/?id=45127 for tiden forsøker han seg på å tegne en daglig "sketchbook dairy" stripe på; http://fantomsmerte.blogspot.com/ han jobber også med å fullføre den noe lengre "tommy the cat" historien "fritt liv - fritt vilt" som etter hvert vil postes her